Pressemeddelelse:

10 enslydende fristbreve, hvor man giver sig selv yderligere 7 arbejdsdage? Det tog i alt 75 arbejdsdage - husk at lovens frist normalt er 7 arbejdsdage.
Og så kom en ufuldstændig aktindsigt, hvor en af de fremsendte mails ikke kom frem til min advokat.
Motorstyrelsen vurderede imidlertid, at mailen var kommet frem. Dette til trods måtte jeg ikke se logfilen. Måske ikke så mærkeligt:


Endnu mere absurd er, at man havde overset et punkt fordi Skattestyrelsen havde visiteret to forskellige aktindsigtsbegæringer sendt til hhv Skatte- og Motorstyrelsen til behandling i Motorstyrelsen, som så valgte at behandle den, der var sendt til Skattestyrelsen. Derfor henstår der efter 151 arbejdsdage fortsat et ubehandlet punkt, som jeg forventer at få besvaret efter ca. 160 arbejdsdage - hvis fristen holder denne gang.
Problemet er, at indholdet er det potentielt mest kompromitterende for Motorstyrelsen. Det er ikke godt, når man ligger i retssag med dem. Først d. 1/11-2023 kvitteres der på trods af, at Skattestyrelsen "allerede" d. 15/9-2023 blev opmærksom på manglen, da nogle af punkterne var sendt tilbage hertil for behandling, og jeg klag Jeg kan kun undre mig over hvad det er, der ikke tåler dagens lys.

Det er ikke første gang, der har været udfordringer med fakta, for se her:

Kan man have tillid til en skattestyrelse, som holder møde om en borger og dennes sager, forsøger at skjule indholdet, og direktøren tilmed forsøger at bilde borgeren ind, at det var et generelt møde, når der klages over at der har været holdt et møde bag éns ryg?

Det skal siges, at da jeg endelig - efter to gange at have klaget til Skatteankestyrelsen - fik fuld indsigt i mødeoplægget var der væsentligt mere, der ikke var korrekt, end der var korrekt i dokumentet om mig.

Da jeg havde fået første indsigt klagede jeg over chikanen - se svaret og hvad der skete, da jeg bad om fuld indsigt her - og døm så selv om det hører til i et retssamfund

Se mere på

 www.caterham.dk/m

og

www.caterham.dk/optakt